Ảnh tiến độ dự án KĐT mới Nghĩa Đô
1:32 PM,6/10/2013