Thông báo
2:15 PM,6/10/2013

V/v: Thay đổi trụ sở của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 1 Hà Nội

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010, tổ chức ngày 28/12/2010 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 1 Hà Nội về việc thay đổi trụ sở chính, số điện thoại, fax.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần do Phòng đăng ký kinh doanh số 1 - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội cấp đổi lần thứ 2 vào ngày 19/12/2011.


Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 1 Hà Nội trân trọng thông báo tới các cơ quan, tổ chức hữu quan về việc thay đổi trụ sở mới như sau:
Địa chỉ cũ: Số 2, Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Địa chỉ mới: Tầng 1, nhà A6a Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Thời gian chuyển: 19/01/2011.
Điện thoại: 04 3772 7830.
Fax: 04 3772 7831.
Emailhicc1@hicc1.com.vn.
Websitewww.hicc1.com.vn.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 1 Hà Nội trân trọng thông báo để các cơ quan, tổ chức hữu quan biết và thuận tiện cho việc liên hệ công tác.

Trân trọng cảm ơn./.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & XD SỐ 1 HÀ NỘI

TỔNG GIẢM ĐỐC
Nguyễn Nhật Thao