Thông báo chuyển trụ sở văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 1 Hà Nội
9:36 AM,9/4/2014

Cụ thể : 

- Phòng đăng ký kinh doanh số 2 – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội đã cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, thay đổi lần 7, ngày 19/08/2014

- Công an Thành phố Hà Nội đã cấp đổi con dấu tròn Công ty.

- Phòng HCNS đã gửi thông báo chuyển trụ sở Công ty đến các cơ quan, tổ chức hữu quan.